Ook gemeente Woerden gaat voor HARRIE!

op 29 juni 2017 door CNV Jongeren

Harrie-trainers Marieke en Anneke, gaven onlangs een HARRIE-training bij de gemeente Woerden. Hier werd het volgende blog over geschreven:

Interne Jobcoaching bij Event Support Holland

Op uitnodiging van de gemeente Woerden, wethouder Koster, heeft op locatie bij Event Support Holland een "Harrie" training plaatsgevonden op 22 juni jl. Dit initiatief van Monique Balte (P&O Event Support Holland) heeft als doel:

- interne job coaching bij Woerdense ondernemers te borgen;

- Sociaal ondernemen binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en te belonen;

- Sociaal betrokken ondernemers samen te brengen en de gelegenheid te geven tot informatie-uitwisseling.

 

Waarom een Harrie training?
Werken zorgt ervoor dat je je nuttig en gewaardeerd voelt.
Tijdens het werken doe je sociale contacten op en je ontwikkelt jezelf. Voor mensen met een arbeidsbeperking is dat niet anders. Met stichting Harrie willen wij er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking goed worden ondersteund door een naaste collega. Die collega geven wij een intensieve training van twee dagen en noemen wij na afloop met trots een ‘Harrie’. De Harrie training houdt in dat er werkgevers worden opgeleid tot begeleidend persoon voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CNV Jongeren ontwikkelde deze training en noemt hen Realisten.

We begonnen een introductie waarbij iedereen vertelde welke ervaring zij al hadden met Realisten. Dit waren vaak zeer persoonlijke verhalen. Na een korte rondleiding bij Event Support Holland werd duidelijk hoe zij in hun dienstverlening de inzet van “Realisten” vorm geven en welke belangrijke toegevoegde waarde dit heeft. Door middel van diverse stellingen kwam er een discussie/dialoog op ga

Vervolgens kregen we uitleg over de basis kenmerken van lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen. Hiervoor zijn voor werkgevers ook tools gemaakt, zoals een boekje met tips bij verschillende beperkingen. Praktische informatie is altijd welkom. Ook werd er in tweetallen een zgn. balanskaart ingevuld. Hiervan is het doel om de dialoog te starten met de collega over gedrag en stemming. Hoe kan je elkaar versterken. Dit kan de Harrie dan toepassen als tool.

Het was een hele interessante, waardevolle  en leerzame eerste training dag! De volgende sessie is 19 september 2017.

Event Suport Holland (2017). Interne Jobcoaching.  Geraadpleegd op 29 juni 2017 via http://www.eventsupportholland.nl/nieuwsblog/item/22-06-2017/, van Event Support Holland.