De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is een netwerk van 700 MKB en grote werkgevers die allen een inclusieve ambitie hebben en collega's met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Onze toegevoegde waarde:

  • Werkgevers inspireren – door goede voorbeelden te ontsluiten, die laten zien wat mogelijk is, en voorbeeldbedrijven tijdens bijeenkomsten aan het woord te laten over hun praktijk.
  • Inclusie realiseren – 'van praten naar doen', bijvoorbeeld door bij te dragen aan het realiseren van plekken voor mensen met een beperking bij verschillende nieuwe overslagcentra van PostNL.
  • Partijen verbinden – door werkgevers en publieke organisaties, juist ook in de regio, bijeen te brengen, zodat zij samen aan tafel (lokale) oplossingen vinden om praktische belemmeringen weg te nemen.
  • Werkgevers praktisch ondersteunen – o.a. met de Inclusieversnellers uit ons netwerk (HR-mensen uit allerlei sectoren, die al jarenlang ervaring hebben met inclusiefwerkgeven).

Aanmelden kan via de volgende link: https://www.denormaalstezaak.nl/word-partner/teken-voor-een-inclusieve-arbeidsmarkt/

Bezoek website