Over Harrie

Er zijn genoeg mensen met een arbeidsbeperking die willen participeren op de arbeidsmarkt. CNV Jongeren noemt hen Realisten, omdat ze vaak heel realistisch zijn in wat ze wel en niet kunnen en dit ook in de praktijk brengen.

De Realisten
De Realisten is een initiatief van CNV Jongeren en bestaat uit een diverse groep jonge mensen met ieder zijn eigen talenten en beperkingen. Ze hebben allen een Wajong indicatie of ontvangen ondersteuning vanuit de Participatiewet. Ze laten zien dat ze meer zijn dan alleen de regelgeving waar ze onder vallen. Door hun eigen kracht gaan ze zelfstandig aan de slag met het vinden van hun weg op de (online) arbeidsmarkt.
Zo geven de Realisten uit het Landelijk Promoteam voorlichtingen aan werkgevers over allerlei zaken, die spelen bij het in dienst nemen van een Realist. Ook geven ze hun eigen pitch. In de Realisten Roadmovie worden in verschillende arbeidsmarktregio’s Realisten Promoteams opgezet. Dit gebeurt in samenwerking met lokale partijen. Werkgevers en Realisten worden bij elkaar gebracht, door middel van verschillende activiteiten. Tot slot is er de E-coaching. Enkele Realisten zijn opgeleid tot E-coach, om mede-Realisten bij te kunnen staan in hun online-profilering, bijvoorbeeld op LinkedIn. 

Het is echter niet zo gemakkelijk voor deze doelgroep om een duurzame arbeidsrelatie te onderhouden.

In oktober 2010 hebben kenniscentrum Vilans en CNV Jongeren een onderzoek gedaan naar de bijdrage van collegiale steun op de werkplek van Realisten. In dit onderzoek kwam naar voren dat het hebben van een collega-werknemer op de werkvloer die de Realist begeleidt een positieve invloed heeft op de arbeidsrelatie. Deze collega-werknemer moet volgens het onderzoek over bepaalde kwaliteiten beschikken. Deze kwaliteiten zitten verstopt in de naam Harrie. Harrie staan namelijk voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk.

De rol van Harrie:
- Harrie begeleidt de werknemer met een arbeidsbeperking op de werkvloer, ook op het gebied van de werkzaamheden.
- Harrie is het directe aanspreekpunt op de werkvloer voor de werknemer met een arbeidsbeperking.
- Harrie is het aanspreekpunt over de werknemer met een arbeidsbeperking voor de leidinggevende, het team en voor externen.

Quote van een Harrie:
“De Harrie trainers zijn in staat om op een bevlogen wijze de deelnemers mee te nemen in de begeleiding van nieuwe medewerkers en maken gebruik van ervaringsdeskundigheid en praktische hulpmiddelen. Enorm bedankt!”
Margriet Suijker – Operationeel Site Manager Albert Heijn Distributiecentrum Pijnacker

De Participatiewet
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Vanaf dat moment ontvangen nieuw in te stromen Realisten geen Wajong-uitkering meer, maar vallen zij onder de Participatiewet. De uitdagingen waarmee Realisten te maken krijgen op de werkvloer veranderen natuurlijk niet nu zij onder andere wetgeving komen te vallen. In het kader van de Participatiewet hebben werkgevers met de overheid afgesproken meer banen vrij te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Harrie sluit zeer goed aan bij deze ontwikkeling.

Meer informatie
Meer informatie over Harrie wordt uiteengezet in onze brochure ‘IkbenHarrie’. Klik hier voor de brochure.