Bijsluiters

CNV Jongeren heeft bijsluiters voor begeleiding ontwikkeld om Harries tips en handvatten te geven bij de begeleiding van een collega met een arbeidsbeperking. Voor meer dan 15 beperkingen zijn er bijsluiters gemaakt. In elke bijsluiter staat wat de kernmerken en wat de positieve kanten van een beperking zijn. Verder geven we tips voor begeleiding en ook wordt er uitleg gegeven over de belangrijkste punten uit de Wajong en de Participatiewet.

Hieronder vindt u de bijsluiters, zowel gebundeld als apart:
- Gebundeld
- ADHD-ADD
- Asperger
- Astma
- Autisme
- Chronisch ziek
- Depressie
- Doof-slechthorend
- Epilepsie
- Laaggeletterdheid
- Lichamelijke beperking
- Licht verstandelijke beperking
- NAH (niet aangeboren hersenletsel)
- PDD-NOS
- Reuma
- Schizofrenie
- Slechtziend-blind

Realisatie van de bijsluiters is mogelijk gemaakt door Instituut Gak.